Świadczenie 300+ Program "Dobry start" - OpenLEX

Bochenek Michał, Świadczenie 300+ Program "Dobry start"

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Świadczenie 300+ Program "Dobry start"

Świadczenia z rządowego programu „Dobry start” (zwane także 300+) znajdują podstawę prawną w przepisach uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 1 czerwca 2018 r., poz. 1061), zwanego dalej "rozporządzeniem".

Wymienione wyże akty prawne weszły w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 1 czerwca 2018 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX