Żak Piotr, Świadczenia rzeczowe dla pracowników w ewidencji księgowej

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Świadczenia rzeczowe dla pracowników w ewidencji księgowej

Jakkolwiek czasy, gdy pensje lub jej części „wypłacane” były pracownikom w wytwarzanych przez jednostkę wyrobach mamy już dawno za sobą, to jednak okazjonalne wydawanie pracownikom pewnych dóbr niepieniężnych jest dość powszechnie stosowaną praktyką. Obecnie świadczenia takie mają zazwyczaj cel motywacyjny i charakter okazjonalny (np. święta, ważne wydarzenie w rozwoju firmy bądź w życiu czy karierze danego pracownika) albo mają charakter socjalny bądź związany z sytuacją nadzwyczajną, jaka wystąpiła u danego pracownika. Źródłem finansowania tego rodzaju świadczeń mogą być albo własne środki obrotowe jednostki, albo zawiązane fundusze specjalne, w szczególności środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W komentarzu zostały wskazane rozwiązania ewidencyjne, jakie może zastosować jednostka dokonująca tego rodzaju niepieniężnych świadczeń na rzecz pracowników i ich rodzin. Autor omawia również w jaki sposób rozliczyć wydanie towarów, wyrobów własnych bądź bonów towarowych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX