Matusiakiewicz Łukasz, Stosowanie zasad ogólnych postępowania podatkowego na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor:

Stosowanie zasad ogólnych postępowania podatkowego na przykładach

Wbrew pozorom zasady ogólne procedury podatkowej mają dość praktyczne znaczenie. Pozwalają bowiem wyjaśnić wiele spornych sytuacji oraz wskazują, jak w konkretnych przypadkach powinny wyglądać relacje między organem podatkowym, a stroną postępowania. Przepisy statuujące zasady ogólne bywają niestety niedoceniane.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access