Stan nietrzeźwości a wypadek przy pracy - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Stan nietrzeźwości a wypadek przy pracy

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Stan nietrzeźwości a wypadek przy pracy

Trzeźwość pracownika ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa jego, jak i osób trzecich. Po spożyciu alkoholu każdy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, może stwarzać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w miejscu pracy. Co gorsza, dotyczy to zarówno samego nietrzeźwego pracownika, jak i jego otoczenia, nie zawsze tylko najbliższego. Nic więc dziwnego, że stan nietrzeźwości pracownika w trakcie świadczenia przezeń pracy, został surowo potraktowany w obowiązujących przepisach prawa pracy. Surowo, ponieważ przepisy ubezpieczeniowe wyłączają prawo do świadczeń odszkodowawczych przysługujących w związku z wypadkiem przy pracy w przypadku stwierdzenia, że poszkodowany pracownik przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku znajdując się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, bądź substancji psychotropowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX