Ambroziewicz Maciej, Sprawozdanie o warunkach pracy - poradnik na przykładach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Sprawozdanie o warunkach pracy - poradnik na przykładach

Sprawozdanie o warunkach pracy (formularz GUS Z-10) to cykliczne, coroczne badanie, prowadzone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), którego celem jest uzyskanie informacji o rozpoznaniu zagrożeń dla zdrowia i życia i ich rodzajach na stanowiskach pracy osób zatrudnionych w gospodarce narodowej, pracujących w warunkach zagrożenia, ponoszonych świadczeniach z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz działaniach profilaktycznych. Uzyskane wyniki badania mają na celu kształtowanie polityki bezpiecznych warunków i higieny pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX