Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 - rekomendacja Komitetu Standardów Rachunkowości

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny

Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 - rekomendacja Komitetu Standardów Rachunkowości

KOMITET STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

Grudzień 2020 r.

Załącznik do Uchwały 13/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

Wykaz skrótów:

ustawa - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

ustawa o COVID-19 - ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

PFR - Polski Fundusz Rozwoju

mpk - miejsce powstawania kosztów

szd - sprawozdanie z działalności

KSR - Komitet Standardów Rachunkowości

I.Wstęp

1. Trwająca wciąż pandemia COVID-19 (dalej: „COVID-19”) bezsprzecznie wywiera znaczący wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Jej skutki to m. in.: czasowy zakaz prowadzenia niektórych działalności, bądź prowadzenie ich w nowym reżimie sanitarnym, zakłócenia w ciągłości produkcji i w łańcuchu dostaw, czasowe ograniczenia w dostępności pracowników z przyczyn zdrowotnych i opieki nad dziećmi, spadek popytu na wiele dóbr i usług. Jednostki z różnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX