Ministerstwo Finansów, Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19

1.Wstęp

Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła w znacznej liczbie jednostek na „gorący” okres wywiązywania się z obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tego obowiązku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

W rozporządzeniu tym został wydłużony m.in. termin sporządzenia i zatwierdzania sprawozdań finansowych dla jednostek, których rok obrotowy zakończył się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., i których termin sporządzenia i zatwierdzenia nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r. Termin sporządzenia i zatwierdzania sprawozdania finansowego został...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX