SLIM VAT - przewodnik po zmianach - OpenLEX

Redakcja, SLIM VAT - przewodnik po zmianach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

SLIM VAT - przewodnik po zmianach

1 stycznia 2021 r. weszły w życie ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła szereg zmian w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. Poniżej wskazane zostały najważniejsze ze zmian.

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Nowelizację ogłoszono 30 grudnia 2020 r. Zmiany weszły w życie 1.01.2021 r.

Dotychczasowy stan prawny

Stan prawny od 1.01.2021 r.

Rozliczanie faktur korygujących zmniejszających

Warunkiem obniżania podstawy opodatkowania na podstawie takich faktur korygujących było najczęściej uzyskanie potwierdzenia ich otrzymania przez nabywcę. Po uzyskaniu takiego potwierdzenia faktury mogły być rozliczane przez sprzedawców:

1) w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury korygującej przez nabywcę – jeżeli sprzedawca otrzyma potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za ten okres,

2) w okresie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX