Karciarz Mateusz, Lewandowski Tomasz, Skutki wymeldowania z miejsca pobytu

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Skutki wymeldowania z miejsca pobytu

Obowiązek meldunkowy polega na rejestracji danych przez właściwy organ administracji publicznej dotyczących miejsca pobytu osoby fizycznej. W świetle obowiązujących przepisów ciąży na każdym polskim obywatelu przebywającym na terytorium Polski oraz na cudzoziemcach. W obowiązującym stanie prawnym od miejsca zameldowania należy odróżnić miejsce zamieszkania. Pamiętać również należy, że decyzją ustawodawcy z większości dokumentów, którymi posługują się osoby fizyczne, został usunięty adres zameldowania, a większość przepisów prawa posługuje się adresem zamieszkania, a nie zameldowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX