Skutki przywrócenia biegu terminów w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska - OpenLEX

Bursztynowicz Michał, Skutki przywrócenia biegu terminów w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Skutki przywrócenia biegu terminów w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska

W dniu 16.05.2020 r. zostały uchylone art. 15zzr i 15zzs ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dalej u.COVID-19. Ta decyzja ustawodawcy wprowadziła niemałe zamieszanie nie tylko w działalności organów administracji publicznej, ale także stron postępowania. Poradnik wyjaśnia, jak i od kiedy obliczać terminy oraz jakie działania podejmować, aby nie narazić się na konsekwencje prawne. Jednocześnie dnia 16 września 2020 r. zaczął obowiązywać art. 15zzzzzn1 u.COVUD-19, który umożliwił ponowne wstrzymanie terminów postępowań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX