Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Skutki dorabiania do renty socjalnej – zmiana zasad od 1 stycznia 2022 r.

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Skutki dorabiania do renty socjalnej – zmiana zasad od 1 stycznia 2022 r.

Jeżeli masz prawo do renty socjalnej i osiągasz przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, od 1 stycznia 2022 r. renta ta będzie zawieszana albo zmniejszana na takich samych zasadach jak renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX