Pietruszyńska Katarzyna, Składanie wniosku i rezygnacja z urlopu rodzicielskiego na przykładach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Składanie wniosku i rezygnacja z urlopu rodzicielskiego na przykładach

Od 26 kwietnia 2023 r. urlop rodzicielski jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika - rodzica dziecka w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX