Składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej - OpenLEX

Waślicki Tadeusz, Składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej

Od 1.10.2018 r. sprawozdania finansowe będą sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej oraz w tej formie przekazywane do KRS. W okresie od 15.03 do 30.09.2018 r. sprawozdania finansowe sporządzane będą w formie tradycyjnej, ale przekazywane do KRS w formie pliku elektronicznego zawierającego skan sprawozdania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX