Waślicki Tadeusz, Składanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych do rejestru sądowego

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Składanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych do rejestru sądowego

Większość podmiotów zarejestrowanych w KRS ma obowiązek, po zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych, złożyć je do akt rejestrowych, wraz z dodatkowymi dokumentami. W niniejszym poradniku omówiono sposób realizacji tego obowiązku, a także istniejące w tym zakresie wyjątki, dotyczące niektórych jednostek. Przedstawiono możliwe konsekwencje nie złożenia w terminie wymaganych dokumentów, a także przepisy dotyczące składania przez niektóre spółki oświadczeń o braku obowiązku sporządzenia sprawozdań finansowych oraz wymogi ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców dnia kończącego rok obrotowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX