Ściągi kadrowego: Jakie dokumenty powinny zawierać poszczególne części akt osobowych? - OpenLEX

Suchanowska Joanna, Ściągi kadrowego: Jakie dokumenty powinny zawierać poszczególne części akt osobowych?

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Ściągi kadrowego: Jakie dokumenty powinny zawierać poszczególne części akt osobowych?

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej określa co powinny zawierać poszczególne części akt osobowych, ale w sposób ogólny przez co w konkretnych sytuacjach kadrowi mają z tym problem. Jakie dokumenty powinny zawierać poszczególne części akt osobowych?

Część akt osobowych

Wg rozporządzenia

Szczegóły/przykłady

część A

a) oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,

b) skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich - art. 229 § 1 pkt 1, § 11 i 12 Kodeksu pracy

- CV,

- list motywacyjny,

- oświadczenie dotyczące danych osobowych (kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika),

- wystawione na wniosek kandydata na pracownika referencje,

- kserokopie świadectw szkolnych, kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

- świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia lub zaświadczenia potwierdzające okresy zatrudnienia,

- dokumenty potwierdzające...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX