Bochenek Michał, Schronienie dla osób bezdomnych – sposoby realizacji

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Schronienie dla osób bezdomnych – sposoby realizacji

Wstęp

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. W sezonie zimowym wskazana wyżej zasada pomocy społecznej nabiera szczególnego znaczenia. Z uwagi na nowelizacje przepisów odnoszące się do placówek noclegowych dla osób bezdomnych oraz regulacje wprowadzone przez rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni, warto usystematyzować formy i sposoby wsparcia osób lub rodzin, które borykają się z problemem braku schronienia.

Ważne jest ponadto, iż podmioty prowadzące placówki noclegowe zobowiązane są dostosować swoje obiekty oraz usługi, które oferują, do nowych standardów określonych w wymienionym wyżej rozporządzeniu. W związku z tym duży nacisk należy położyć na dostosowanie placówek noclegowych dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Zadanie własne gminy - podstawy prawne

Udzielanie schronienia należy do zadań własnych gminy o charakterze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX