Soprych Maciej, Samochód w ewidencji księgowej na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Samochód w ewidencji księgowej na przykładach

Samochody wykorzystywane są niemal w każdej działalności gospodarczej. To sposób wykorzystania będzie determinował ich ewidencję w księgach rachunkowych. Mogą one stanowić element majątku trwałego, mogą także być przedmiotem obrotu. Wówczas klasyfikuje się je jako element majątku obrotowego. W niektórych sytuacjach wykorzystywane samochody nie są w ogóle ujmowane w księgach rachunkowych korzystającego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX