Rozwiązanie umowy o pracę przez pełnomocnika - poradnik na przykładach - OpenLEX

Zawadzka-Filipczyk Paulina, Rozwiązanie umowy o pracę przez pełnomocnika - poradnik na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rozwiązanie umowy o pracę przez pełnomocnika - poradnik na przykładach

Oświadczenie woli pracownika o rozwiązaniu stosunku pracy nie musi być złożone osobiście, aby było ważne i prawnie skuteczne. Nie ma przeszkód, aby udzielić w tym celu pełnomocnictwa innej osobie. W praktyce zdarzają się sytuacje, w których zastosowanie tego rodzaju rozwiązania pozwala przeprowadzić czynności związane z zakończeniem stosunku pracy w sposób szybki i pewny – a co z różnych względów mogłoby okazać się utrudnione czy wręcz niemożliwe, gdyby pracownik dokonywał ich osobiście. Celem niniejszego poradnika jest przybliżenie za pomocą czytelnych przykładów wymogów formalnych związanych z ustanowieniem pełnomocnika, za pośrednictwem którego pracownik rozwiązuje umowę o pracę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX