Rozwiązanie spółki cywilnej/jawnej a remanent likwidacyjny w VAT na przykładach - OpenLEX

Milczarek Marcin, Rozwiązanie spółki cywilnej/jawnej a remanent likwidacyjny w VAT na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rozwiązanie spółki cywilnej/jawnej a remanent likwidacyjny w VAT na przykładach

Rozwiązanie spółki cywilnej lub jawnej może rodzić pewne konsekwencje w zakresie podatku VAT. W praktyce problemy stwarza ustalenie, czy i jakie towary pozostałe w spółce po jej rozwiązaniu podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Niniejszy poradnik ma za zadanie odpowiedzieć na to pytanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX