Kowalski Radosław, Rozliczenie podatkowe kosztów podróży służbowych krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rozliczenie podatkowe kosztów podróży służbowych krok po kroku

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą niejednokrotnie musi zlecać pracownikom i osobom współpracującym z nim odbywanie podróży. To oznacza konieczność ponoszenia wydatków związanych z tymi podróżami. W niniejszym opracowaniu omówione zostały zasady rozliczania takich kosztów w rachunku podatkowym. Autor postara się odpowiedzieć nie tylko czy, ale również kiedy takie koszty można uwzględnić w wyniku podatkowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX