Rozliczenia międzyokresowe przychodów na przykładach - OpenLEX

Waślicki Tadeusz, Rozliczenia międzyokresowe przychodów na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na przykładach

Jedna z nadrzędnych zasad rachunkowości, a mianowicie współmierności przychodów i kosztów wymaga, by do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane były koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres koszty, które nie zostały jeszcze poniesione. W niniejszym poradniku zajmiemy się rozliczeniami międzyokresowymi przychodów, ilustrując przypadki ich dokonywania przykładami oraz omówieniem zasad ewidencji tych rozliczeń w księgach rachunkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX