Ziółkowski Paweł, Rozliczanie strat z lat ubiegłych na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rozliczanie strat z lat ubiegłych na przykładach

Nawet najlepsza firma może mieć gorszy rok. Poniesienie straty nie zawsze oznacza tragedię, o ile kolejne lata są lepsze. Osiągając w nich dochody, można odliczyć poniesioną wcześniej stratę, dzięki czemu koszty jednego roku mogą być rozliczone w latach następnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX