Rozliczanie samochodów służbowych do celów prywatnych - OpenLEX

Kostrzewa Piotr, Rozliczanie samochodów służbowych do celów prywatnych

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 17 września 2021 r.
Autor:

Rozliczanie samochodów służbowych do celów prywatnych

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Przedmiotowa ustawa ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej. Wśród licznych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. jest m.in. zmiana w zakresie ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia polegającego na wykorzystywaniu przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych. Nowe zasady ustalania wartości pieniężnego tego rodzaju przychodu ze stosunku pracy w założeniu mają wyeliminować dotychczas istniejące w tym zakresie wątpliwości, a co za tym idzie zachęcić pracodawców do ujawniania tego rodzaju przychodów ze stosunku pracy i opłacania należnego podatku dochodowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX