Krywan Tomasz, Rozliczanie należności opodatkowanych „u źródła” krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rozliczanie należności opodatkowanych „u źródła” krok po kroku

W niektórych przypadkach od należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom należy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, czyli tzw. podatek u źródła. Funkcję płatnika tego podatku pełnią wypłacające te należności osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX