Rozliczanie na gruncie VAT niedoborów na przykładach - OpenLEX

Gębka Grzegorz, Rozliczanie na gruncie VAT niedoborów na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Rozliczanie na gruncie VAT niedoborów na przykładach

Występowanie niedoborów rozumianych jako utrata składników majątku znajdujących się na stanie przedsiębiorstwa jest sytuacją, z którą spotyka się wiele firm. Oczywiście w większości wypadków niedobory występują przy prowadzeniu działalności produkcyjnej i handlowej, gdzie zmianie ulegają stany magazynowe, niemniej jednak także przedsiębiorstwa usługowe spotykają się z utratą wyposażenia czy środków trwałych.

Jednocześnie w zależności od okoliczności powstania niedoborów, stwierdzenie braku określonego majątku u podatnika VAT czynnego może wywoływać określone konsekwencje w rozliczeniach tego podatku. Ustawa o VAT nie reguluje tego, jak postępować w przypadku wykrycia niedoborów, co oczywiście rodzi pewne wątpliwości. Dlatego właśnie sposób postępowania w takich wypadkach został przedstawiony w dalszej części opracowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX