Rozliczanie kosztów podróży służbowej - OpenLEX

Ministerstwo Finansów, Rozliczanie kosztów podróży służbowej

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2022 r.
Autor:

Rozliczanie kosztów podróży służbowej

1.Definicja podróży służbowej

Za podróż służbową osoby prowadzącej działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) uznać należy wykonywanie zadania w ramach prowadzonej działalności poza miejscowością, w której znajduje się siedziba przedsiębiorcy lub stałe miejsce wykonywania działalności.

2.Wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową, o ile wykaże, że zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu i nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 updof.

Do wydatków, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów należą:

2.1.Koszty przejazdu

w przypadku podróży publicznym środkiem transportu - w wysokości ceny biletu za przejazd określonym środkiem transportu (pociągiem, autobusem, promem, samolotem).

Nie ma ograniczeń co do rodzaju i klasy środka transportu.

w przypadku podróży samochodem będącym środkiem trwałym - kosztem będą wszelkie wydatki faktycznie poniesione np. zakup...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX