Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

ROK FUNKCJONOWANIA USTAWY O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA – NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA I ROZWIĄZANIA

1 sierpnia minie rok od kiedy Prezydent RP podpisał ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa . Ustawa ta jest wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (tzw. Dyrektywa NIS). Zobowiązuje ona państwa członkowskie do zagwarantowania minimalnego poziomu zdolności krajowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa poprzez ustanowienie organów właściwych oraz pojedynczych punktów kontaktowych do spraw cyberbezpieczeństwa, powołanie zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CSIRT) oraz przyjęcie krajowych strategii w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację