Sobieska Maria, Rodzaj umowy w przypadku przeprowadzenia szkolenia a składki na ubezpieczenia społeczne

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rodzaj umowy w przypadku przeprowadzenia szkolenia a składki na ubezpieczenia społeczne

Dotychczas podstawową formą współpracy, w ramach której osoby wykonywały szkolenia była umowa o dzieło. Taki typ kontraktu był niezwykle korzystny, a to za sprawą zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne wynikającego z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który wymienia podmioty podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz określa zasady podlegania ubezpieczeniom. Zgodnie z treścią wskazanej ustawy umowy o dzieło nie stanowią tytułu do objęcia ubezpieczeniami, z wyjątkiem umowy o dzieło zawartej przez pracodawcę z własnym pracownikiem. W ostatnim okresie pojawiły się jednak stanowiska ZUS, które oscylują nie wokół przepisów ubezpieczeniowych, ale stanowią wyraz interpretacji przepisów kodeksu cywilnego charakteryzujących cechy umowy o dzieło. Można więc powiedzieć, że ZUS przyjął taktykę kwestionowania formy prawnej umowy o dzieło.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX