RODO dla Administracji - poradnik - OpenLEX

Ministerstwo Cyfryzacji, RODO dla Administracji - poradnik

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

RODO dla Administracji - poradnik

PYTANIE1.

Czy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych udzielone pracownikom na podstawie ustawy z 1997 r. zachowują ważność?

Jeśli precyzyjnie określają zakres upoważnienia i jest on zgodny z nowymi politykami bezpieczeństwa, to tak. Jeżeli w dotychczasowych upoważnieniach wskazana była stara podstawa prawna ich wydania (ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r.), takie upoważnienia należy zmienić, powołując się na obowiązujące przepisy.

RODO, w przeciwieństwie do ustawy z 1997 r., nie narzuca jednego modelu zarządzania uprawnieniami pracowników do przetwarzania danych osobowych. A więc, może być to zarówno upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jak i wpisanie zakresu czynności przetwarzania w regulamin wewnętrzny komórki organizacyjnej, opis stanowiska pracy czy też rejestr czynności przetwarzania, rozbudowany o informacje o osobach lub komórkach realizujących poszczególne czynności.

Ważne jest, by administrator, zgodnie z zasadą rozliczalności, byt w stanie wykazać jakie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX