Krywan Tomasz, Roczna korekta w VAT krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Roczna korekta w VAT krok po kroku

Na zasadach określonych przepisami art. 91 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., podatnicy mogą być obowiązani do dokonywania korekt rocznych dotyczących podatku odliczonego, dotyczących zakupów towarów wykorzystywanych jednocześnie do wykonywania czynności opodatkowanych oraz zwolnionych od podatku. W niniejszym poradniku krok po kroku omówione zostaną zasady na jakich korekt takich należy dokonywać.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX