Renta rodzinna - OpenLEX

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Renta rodzinna

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Renta rodzinna

W przypadku śmierci osoby bliskiej istnieje możliwość uzyskania renty rodzinnej. Kto ją może uzyskać?

Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci:

miała ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej, albo spełniała warunki do jej uzyskania;

miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;

pobierała zasiłek przedemerytalny;

pobierała świadczenie przedemerytalne;

pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Przy ocenie prawa do renty ZUS przyjmuje, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

1.Kto jest uprawniony do renty rodzinnej

Do renty rodzinnej mają prawo:

1.

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:

do ukończenia 16 lat;

jeśli się uczą – do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty ZUS przedłuża do zakończenia tego roku studiów);

bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.

2.

Wnuki i rodzeństwo –...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX