Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Warszawa, lipiec 2022 r.

Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

I.Wstęp

Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: organ nadzoru), w celu zapewnienia zgodności działalności zakładów ubezpieczeń z przepisami prawa, zapobieżenia naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz ograniczenia ryzyka występującego w działalności zakładów ubezpieczeń, wydaje na podstawie art. 365 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.; dalej: ustawa o działalności ubezpieczeniowej) Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (dalej: Rekomendacje).

Rekomendacje mają także za zadanie realizację celów stawianych nadzorowi nad rynkiem finansowym, określonych w art. 2ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 660 ze zm.; dalej: ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym), takich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX