Poradniki
Opublikowano: ABC
Autor:

Rekomendacja A dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych

Komisja Nadzoru Finansowego

Rekomendacja A

dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych

Warszawa, 2010 r.

WSTĘP

Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie bankom dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z instrumentami pochodnymi (których wartość zależy od kształtowania się parametrów cenowych związanych z ryzykiem rynkowym), a także określenie zasad, jakie powinny być uwzględniane w kontaktach z klientami, którzy zawierają lub zawarli transakcje tego typu.

Rekomendacje przedstawione poniżej mają podkreślić konieczność uwzględnienia w procesie zarządzania ryzykiem w banku następujących elementów:

*

celu zawierania transakcji instrumentami pochodnymi

zabezpieczenia własnej pozycji (w szczególności zarządzania strukturą aktywów i pasywów);

arbitrażu i spekulacji na własnych rachunek;

o realizacji zlecenia klienta;

*

specyfiki klienta;

*

rodzaju oferty produktowej banku w zakresie instrumentów pochodnych.

Wstępna analiza...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację