Raportowanie schematów podatkowych (MDR) - objaśnienia Ministerstwa Finansów - OpenLEX

Ministerstwo Finansów, Raportowanie schematów podatkowych (MDR) - objaśnienia Ministerstwa Finansów

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) - objaśnienia Ministerstwa Finansów

Objaśnienia podatkowe z dnia 31 stycznia 2019 r.

informacje o schematach podatkowych (MDR)

Czego dotyczą objaśnienia podatkowe?

Niniejsze objaśnienia podatkowe (dalej: objaśnienia) dotyczą stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules - dalej: przepisy MDR).

Objaśnienia stanowią ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów i wydawane są na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800, ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa). Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k-14m tej ustawy. Zastosowanie się do niniejszych objaśnień powodować będzie więc objęcie zainteresowanego ochroną przewidzianą w przepisach podatkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX