Rachunkowość jednostek oświatowych - OpenLEX

Kaczurak-Kozak Monika, Rachunkowość jednostek oświatowych

Poradniki
Opublikowano: WKP 2023
Autor:

Rachunkowość jednostek oświatowych

Strona redakcyjna

Stan prawny na 22 listopada 2022 r.

Wydawca serii: Elżbieta Piotrowska-Albin

Wydawca: Izabella Małecka

Redaktor prowadzący: Paulina Ambroży

Opracowanie redakcyjne: Agnieszka Witczak

Projekt okładek serii: Wojtek Janikowski, Przemek Dębowski

© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2023

ISBN: 978-83-8328-123-0

5. wydanie

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. 728 313 462

e-mail: PL-ksiazki@wolterskluwer.com

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

Karta Nauczyciela
ustawa z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)
komunikat nr 23
komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84)
Konstytucja RP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.)
k.p.
ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)
pr. ośw.
ustawaz 14.12.2016...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX