Trzpioła Katarzyna, Rachunkowość i sprawozdawczość organizacji pozarządowych

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rachunkowość i sprawozdawczość organizacji pozarządowych

Ustawa z 23.07.2015 r o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw umożliwia organizacjom pozarządowym prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, a co za tym idzie – rezygnację z prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1.01.2016 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX