Rachunek zysków i strat w organizacji pozarządowej - OpenLEX

Trzpioła Katarzyna, Rachunek zysków i strat w organizacji pozarządowej

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rachunek zysków i strat w organizacji pozarządowej

W poradniku wskazano najistotniejsze elementy związane z prawidłową prezentacją przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat organizacji pozarządowej. Zwrócono uwagę na różnice i podobieństwa względem jednostek prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX