Rabaty w księgach rachunkowych sprzedawcy i nabywcy na przykładach - OpenLEX

Mikulska Dorota, Rabaty w księgach rachunkowych sprzedawcy i nabywcy na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rabaty w księgach rachunkowych sprzedawcy i nabywcy na przykładach

Poradnik w sposób kompleksowy przedstawia zasady ewidencji rabatów. Zawarte w nim praktyczne przykłady ukazują, w jaki sposób sprzedawca i nabywca powinni wprowadzić do ksiąg rachunkowych rabat cenowy dotyczący dostaw towarów i usług (udzielony przed lub po dokonaniu sprzedaży), w tym dokumentowany zbiorczą fakturą korygującą, rabat dotyczący zakupu środka trwałego (otrzymany przed przyjęciem nabytego składnika do użytkowania i po rozpoczęciu użytkowania), rabat towarowy oraz dwie specyficzne formy rabatu – sprzedaż premiową i premię pieniężną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX