Sługocka Martyna, Przydomowe instalacje do zbierania deszczówki – poradnik dla mieszkańca

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Przydomowe instalacje do zbierania deszczówki – poradnik dla mieszkańca

Przydomowe instalacje do zbierania deszczówki – poradnik dla mieszkańca

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi staje się coraz bardziej popularne. Mieszkańcy są zachęcani do zbierania wód opadowych i ich wykorzystywania. Jednocześnie jednak Internet pełen jest sprzecznych informacji dotyczących formalności, jakich należy dopełnić przy realizacji zbiornika na deszczówkę. W poradniku wyjaśniono, skąd biorą się te rozbieżności i jakie działania powinna podjąć osoba, która chce mieć zbiornik na wody opadowe na swojej działce.

Wody opadowe to nie ścieki

Można spotkać się z interpretacjami traktującymi wody opadowe jako ścieki. Wynika to z faktu, że w poprzednim stanie prawnym rzeczywiście tak było (zob. art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy z 18.07.2001 r. – Prawo wodne). Jednak według obecnie obowiązujących przepisów woda deszczowa, która nie jest niczym zanieczyszczona, nie stanowi ścieku (zob. art. 16 pkt 61ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne – dalej pr. wod.). Dotyczy to zarówno wody, która spływa z dachów budynków oraz z terenów utwardzonych, jak i tej, która wpada bezpośrednio...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX