Klimek Krzysztof, Przychody pracowników z tytułu udziału w imprezach integracyjnych organizowanych przez pracodawcę

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przychody pracowników z tytułu udziału w imprezach integracyjnych organizowanych przez pracodawcę

Imprezy integracyjne stanowią zarówno metodę ulepszania relacji między pracownikami, jak i pozapłacowe narzędzie motywacyjne, chętnie stosowane przez pracodawców. Obecnie przyjmuje się, że uczestnictwo pracownika w imprezie integracyjnej nie powoduje u niego powstania przychodu podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX