Tomaszewska Barbara, Przewodnik po zmianach w prawie pracy 2023

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Przewodnik po zmianach w prawie pracy 2023

Od 1 stycznia 2023 r. poza zmianami, które jak co roku związane są ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz innych wskaźników i stawek wykorzystywanych przy naliczaniu wynagrodzeń i innych świadczeń, wprowadzone zostały zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, przychodów z umów cywilnoprawnych a także przychodów z innych przychodów z działalności wykonywanej osobiście. W 2023 r. zmiany wprowadzono także w przepisach Kodeksu pracy. Część z nich ma weszła w życie już od 1 lutego 2023 r. Zmiany dotyczące kontroli trzeźwości weszły w życie 21 lutego 2023 r., natomiast nowe zasady pracy zdalnej 7 kwietnia 2023 r. Wiele zmian w Kodeksie pracy zostało wprowadzonych również od 26 kwietnia 2023 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX