Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Przewodnik po zmianach w prawie pracy 2019 r.

Początek 2019 r. przyniósł sporo zmian w przepisach prawa pracy. Poza zmianami, które następują corocznie, a związane są ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz innych wskaźników i stawek wykorzystywanych przy naliczaniu wynagrodzeń i innych świadczeń, na początku 2019 r. weszły w życie zmiany przepisów, w szczególności dotyczące:

skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji,

rozszerzenia kręgu osób uprawionych do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych,

wprowadzenia nowych zasad ustalania najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę,

gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych.

Od nowego roku obowiązuje również nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w przepisach art. 2981 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. – w brzmieniu nadanym przez us...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?