Krywan Tomasz, Rycielski Radosław, Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy krok po kroku

Przy przemieszczeniu wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie powstaje zobowiązanie podatkowe i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku. Zobowiązanie podatkowe w przypadku zastosowania tej procedury powstaje dopiero z dniem jej zakończenia. Procedurę zawieszenia poboru akcyzy związaną z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych regulują przede wszystkim przepisy ustawy o podatku akcyzowym, ale także przepisy wykonawcze do niej. W niniejszym poradniku autor przybliża zasady ich stosowania w praktyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX