Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Przedłużanie kadencji dyrektora szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół - poradnik na przykładach

W dniu 10.04.2020 r. weszły kolejne zmiany w rozporządzeniu MEN dotyczącym COVID-19. W okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania szkół nie będą przeprowadzane konkursy na dyrektorów, a te które zostały już ogłoszone muszą zostać unieważnione. Rozwiązania te znajdują swoje oparcie w delegacji ustawowej art. 30c ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe. Wprowadzone zostały rozwiązania pozwalające na przedłużenie powierzonego stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty, wicedyrektora lub innej osoby – o jeden rok szkolny, tj. do 31 sierpnia 2021 r. Poradnik opisuje procedurę przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora oraz przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w okresie pandemii. Warto dodać, że z wyjątkiem szkół nowozakładanych, przedłużenie powierzenia stanowiska, przedłużenie pełnienia obowiązków oraz przedłużenie powierzenia obowiązków nie wymaga opinii organów szkoły czy też organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?