Król Tomasz, Przedawnienie jako jeden ze sposobów na wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przedawnienie jako jeden ze sposobów na wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na przykładach

Zasadą jest, że po upływie terminu przedawnienia wierzyciel nie może skutecznie domagać się od dłużnika zachowania wynikającego z treści zobowiązania. Przedawnienie występuje w wielu działach prawa (np. w prawie cywilnym). Służy pewności obrotu – sporne roszczenia z uwagi na upływ czasu „znikają” albo mają ograniczone możliwości dochodzenia przed sądem. Wynika to m.in. z tego, że upływ czasu odbiera możliwość uznania za wiarygodne zeznań świadków bądź giną dokumenty niezbędne do rozstrzygnięcia sporu. Celem poradnika jest przybliżenie zagadnienia na przykładach instytucji przedawnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX