Procedury postępowania w zakładach przemysłowych branży spożywczej i obiektów logistycznych - OpenLEX

Ministerstwo Rozwoju, Procedury postępowania w zakładach przemysłowych branży spożywczej i obiektów logistycznych

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Procedury postępowania w zakładach przemysłowych branży spożywczej i obiektów logistycznych

Procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników wykonujących pracę w obiektach logistycznych.

Zastosowane w proponowanej procedurze nazwy działów firmy, np. Dział Kadr, Dział Zapewnienia Jakości mają charakter przykładowy, w konkretnej firmie należy uwzględnić jej strukturę organizacyjną i stosowane w niej nazewnictwo.

Każda firma stosująca niniejszą procedurę może tworzyć dodatkowe bardziej szczegółowe instrukcje postępowania, stanowiące uzupełnienie poniższej procedury.

PROCEDURY ZOSTAŁY PODZIELONE NA 4 CZĘŚCI:

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. SZTABY KRYZYSOWE I ŹRÓDŁO INFORMACJI

III. SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA

IV. DZIAŁANIA RÓWNOLEGŁE

Dane kontaktowe Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej dla zakładu:

.............................................

I.INFORMACJE OGÓLNE

1. W przypadku potwierdzenia u pracownika choroby COVID-19, decyzje podejmują służby medyczne i terenowo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX