Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Procedury bhp obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w okresie COVID-19

Prowadzenie egzaminów zewnętrznych w czasie stanu epidemii wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności, których nie regulują powszechnie obowiązujące przepisy. W związku z tym zostały wydane wytyczne MEN, CKE i GIS, które zawierają istotne informacje, jakie zagadnienia należy uwzględnić w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków egzaminów, aby były one bezpieczne zarówno dla zdających, jak i członków komisji lub pracowników szkół zapewniających utrzymanie i obsługę budynku. Opracowanie przedstawia m.in. zakres informacji, jakie muszą zostać przekazane zdającym; przygotowanie budynku szkoły oraz pomieszczeń egzaminacyjnych i wykorzystywanych do innych celów podczas egzaminu; zasady bezpiecznej pracy komisji oraz zasady postępowania w razie podejrzenia zakażenia osoby przebywającej w szkole w czasie egzaminu. W związku z tym materiał można w szczególności polecić dyrektorom odpowiedzialnym za organizację egzaminów zewnętrznych oraz nauczycielom biorącym udział w pracach komisji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?