Lesińska Joanna, Procedury bhp obowiązujące podczas egzaminów zewnętrznych w okresie COVID-19 - po zmianach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Procedury bhp obowiązujące podczas egzaminów zewnętrznych w okresie COVID-19 - po zmianach

Prowadzenie egzaminów zewnętrznych w czasie stanu epidemii wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności, których nie regulują powszechnie obowiązujące przepisy. W związku z tym zostały wydane wytyczne MEiN, CKE i GIS, które zawierają istotne informacje, jakie zagadnienia należy uwzględnić w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków egzaminów, aby były one bezpieczne zarówno dla zdających, jak i członków komisji lub pracowników szkół zapewniających utrzymanie i obsługę budynku. Opracowanie przedstawia m.in. zakres informacji, jakie muszą zostać przekazane zdającym; przygotowanie budynku szkoły oraz pomieszczeń egzaminacyjnych i wykorzystywanych do innych celów podczas egzaminu; zasady bezpiecznej pracy członków zespołów nadzorujących i innych osób uczestniczących w egzaminach oraz zasady postępowania w razie podejrzenia zakażenia osoby przebywającej w szkole w czasie egzaminu zewnętrznego. W związku z tym materiał można w szczególności polecić dyrektorom odpowiedzialnym za organizację egzaminów zewnętrznych oraz nauczycielom biorącym udział w pracach komisji.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access