Bochenek Michał, Procedura zatrzymania i zwrotu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Procedura zatrzymania i zwrotu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

Ustalenia organu dokonywane w toku postępowania poprzedzającego wydanie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych mają doniosłe znaczenie. Prowadzą nie tylko do zakwalifikowania dłużnika alimentacyjnego do określonej kategorii dłużników, ale powodują dalsze, poważne dla dłużnika konsekwencje, w tym pozbawienie dłużnika alimentacyjnego prawa jazdy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX