Trzpioła Katarzyna, Prezentacja danych w bilansie organizacji pozarządowej krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Prezentacja danych w bilansie organizacji pozarządowej krok po kroku

Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych od 2014 r. są sporządzane wyłącznie w oparciu o przepisy znowelizowanej w tym zakresie ustawy o rachunkowości. Od 2017 r. mogą być generalnie sporządzane według dwóch załączników. Tylko nieliczne organizacje mogą dodatkowo skorzystać z załącznika 4 lub 5. W opracowaniu omówione zostały różnice w prezentacji bilansowej dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej według załącznika dla nich dedykowanego, czyli załącznika nr 6 do u.r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX